Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.02.2021 r. oraz ryzyku przekroczenia poziomu informowania

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu w dniu 20.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla: miasta Nakło nad Notecią. 

Średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 dla stacji pomiarowej przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią wyniosły 100,6 µg/m3

Prognoza na dzień 21.02.2021r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w mieście Nakło nad Notecią, mieście Grudziądz oraz prawie całym obszarze miasta Włocławek (Południe, Michelin, Zazamcze, Kazimierza Wielkiego).

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.