Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionaly Wydział Monitoringu Środowiska w Gdańsku informuje o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21.02.2021 r. dla stacji PmGdaWyzwo03

 

Pełny komunikat do pobrania w załączniku poniżej.