Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 22.02.2021 r. oraz ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 23.02.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu w dniu 22.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w miastach: Grudziądz i Nakło nad Notecią.

Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu wyniosło 124,5 µg/m3, a przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle nad Notecią - 127,8 µg/m3.

Prognoza na dzień 23.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych, prognoz meteorologicznych, prognoz napływu pyłu saharyjskiego oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w miastach: Bydgoszcz, Toruń, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią i Solec Kujawski oraz poziomu informowania dla pyłu PM10 we Włocławku.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.