Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.02.2021 r. na stacji w Nowym Targu, pl. Słowackiego (stężenie średniodobowe - 119 μg/m3) oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.02.2021 r. na obszarze gmin: Nowy Targ, Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Szaflary w powiecie nowotarskim.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.