Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria prądu na stacji pomiarowej w Olsztynie.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, o braku wyników pomiarów na stacji w Olsztynie, ul. Puszkina, spowodowanych awarią prądu.Niezwłocznie po usunięciu awarii wyniki pomiarów wrócą na stronę.