Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 21.02.2021 r. oraz ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania w dniu 22.02.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o wystąpieniu w dniu 21.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Nakło nad Notecią.

Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji pomiarowej przy ul. Św. Wawrzyńca w Nakle wyniosło 117,7 µg/m3.

Prognoza na dzień 22.02.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w Nakle nad Notecią i poziomu informowania dla pyłu PM10 w miastach: Bydgoszcz i Grudziądz.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.