Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dn. 22.02.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji
Zgierz ul. Mielczarskiego 1 S24=107,4 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.