Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie poziomu informowania pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Biskupcu w dniu 23.02.2021 r.


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie zawiadamia o wystąpieniu w dniu 23.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w miejscowości Biskupiec Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Mickiewicza 8 wyniosło 102,2 μg/m3. Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 24.02.2021 r.