Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 25.02.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie brzeskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej wyniosło 106 μg/m3.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.

Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 26.02.2021 r.