Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria sysytemu informatycznego w woj. warmińsko-mazurskim

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie informuje, o awarii systemu informatycznego w województwie warmińsko-mazurskim. Do czasu naprawy, nie będą wyświetlać się na stronie aktualne wyniki pomiarów jakości powietrza na wszystkich stacjach województwa.. Awaria może potrwać do poniedziałku.