Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego i poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) i poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2020 r. na terenie wojewodztwa świętokrzyskiego.