Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak pomiarów na stacjach Kraków Al. Krasińskiego i Olkusz ul. Cegielniana

Informujemy, że brak pomiarów pyłów PM10 oraz PM2,5 na stacji Al. Krasińskiego trwający od 09.03.2020 roku, spowodowany jest awarią miernika. Po usunięciu awarii dane z tego okresu nie będą możliwe do odtworzenia.

Brak danych pomiarowych od 08.03.2020 roku, na stacji Olkusz ul. Cegielniana spowodowany jest problemami z urządzeniem odpowiedzialnym za łączność. Po usunięciu awarii dane pomiarowe powinny zostać przywrócone.