Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoirngu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 10.03.2020 r. na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej.