Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie nowej stacji monitoringu powietrza w Myślenicach.

Informujemy, że od 17.03.2021 roku w Myślenicach przy ul. Solidarności uruchomiona została nowa stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pyłu zawieszonego PM10.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dodatkowo informujemy, że miasto Myślenice znajduje się w ”strefie małopolskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie małopolskim. Wyniki uzyskane na nowej stacji w Myślenicach zostaną uwzględnione po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza za rok 2021.

Stacja monitoringu powietrza w Myślenicach przy ul. Solidarności.