Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o możliwości wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz  średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10.