Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenie poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu i ryzyko wystąpienia dalszych przekroczeń

Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje o wystąpieniu w dniu 25.03.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie powiatu szamotulskiego. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Szamotułach przy ul. Kołłątaja wyniosło 113 µg/m3. Prognozuje się ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego na terenie powiatów szamotulskiego i poznańskiego oraz ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania na terenie miast: Poznań i Kalisz oraz na terenie powiatów pleszewskiego i poznańskiego.

Powiadomienie przygotowano na podstawie wyników pomiarów.

Pełna treść komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.