Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie z dnia 27 marca br. o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.  Przekroczenie poziomu informowania w dniu 26.03.2021 r. obejmuje obszar miasta Warszawa - dzielnica Śródmieście.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.