Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie zawiadamia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 26.03.2021 r. na stacji w  Krakowie al. Krasińskiego – 105 µg/m oraz na stacji w Oświęcimiu ul. J. Bema – 119 µg/m3

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w pliku poniżej.