Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o wystąpieniu w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Mielcu przy ul. Biernackiego.