Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 31.03.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na stacji: Radomsko ul. Rolna 2 (LdRadomsRoln) S24= 106,8 µg/m3.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.