Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01.04.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy zawiadamia o wystąpieniu w dniu 01.04.2021 r. przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w mieście Grudziądz.

Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego w Grudziądzu wyniosło 151,1 µg/m3.

Prognoza na dzień 02.04.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów nie wskazuje na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu PM10 dla województwa kujawsko-pomorskiego.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.