Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji w Radomsku przy ul. Rolnej 2 w dniu 07.04.2021 r.

W dniu 07.04.2021 r. około godz. 12:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki z tej stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl. Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.