Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów NO, NO2 i NOx na stacji pomiarowej w miejscowości Piaski-Krzyżówka

Informujemy, że po usunięciu awarii wznowiono pomiary NO, NO2 i NOx na  stacji monitoringu jakości powietrza w miejscowości Piaski-Krzyżówka. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/) oraz pod adresem: https://powietrze.poznan.wios.gov.pl