Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie: miasta Kielce, powiatu starachowickiego, powiatu buskiego.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.