Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w 2021 r

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 na obszarze województwa podkarpackiego.