Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w województwie mazowieckim

Zgodnie z zapisami art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego.
Prognozowane na dzień 18.03.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje: Warszawa  - dzielnice: Wawer, Wesoła, Targówek, Rembertów, Białołęka, Praga Południe Praga Północ. Powiaty: legionowski, wołomiński, miński i garwoliński.
Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.