Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria wentylatora na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że obecnie z uwagi na niesprawny układ poboru próby, wyniki pomiarów automatycznych stężeń substancji mierzonych w powietrza na stacji pomiarowej Zielonka w Borach Tucholskich, mogą być obarczone błędem. Powietrze pobierane przez manifold nie ma ciągłego przepływu z powodu awarii wentylatora. W związku z tym, mierzone zanieczyszczenia posiadają prawidłowy trend przebiegu w ciągu doby, jednakże wartości stężeń substancji mogą być nieprawidłowe, pomimo poprawności działania samych analizatorów. Szczególnie dotyczy to wysoce reaktywnego ozonu.