Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 ug/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 20.03.2020 r. na terenie miasta Grudziądza.

 

Informacja uzupełniająca z dnia 21.03.2020 r.: stężenie średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 z 20.03.2020 r. w Grudziądzu wyniosło 80,7 µg/m3, a więc nie przekroczyło poziomu informowania.