Główny inspektorat ochrony środowiska

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 19.03.2020 r. na terenie województwa świętokrzyskiego.