Główny inspektorat ochrony środowiska

Brak pomiarów PM10 na stacji Kraków ul. Bujaka

Brak wyników pomiaru stężeń pyłu PM10 na stacji pomiarowej Kraków ul. Bujaka w dniach 22-23.03.2020 r. spowodowany jest awarią miernika. W dniu dzisiejszym pomiary zostaną przywrócone. Dane pochodzące z okresu awarii będą niedostępne.