Główny inspektorat ochrony środowiska

Przerwa w wykonywaniu pomiarów stężeń SO2 na stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie (powiat łęczycki)

Informujemy, że z powodu  awarii analizatora SO2 na  stacji monitoringu jakości powietrza w Gajewie od dn. 20.03.2020. nastąpiła przerwa w prowadzeniu pomiarów stężeń tego zanieczyszczenia
Pomiary zostaną uruchomione niezwłocznie po dokonaniu naprawy analizatora.