Główny inspektorat ochrony środowiska

Informacja o możliwości wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu w 2020 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Rzeszowie informuje o możliwości wystąpienia w 2020 r. przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5.