Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5; dwutlenku azotu; oraz średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu

Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia:

  • średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5;
  • średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu;
  • średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powietrzu.

Treść powiadomień dostępna jest w zamieszczonych poniżej plika do pobrania.