Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5.

Pełna treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższych plikach do pobrania.