Główny inspektorat ochrony środowiska

Brak pomiarów stężeń CO na stacji Tarnów - ul. Ks. Sitko

Brak wyników pomiaru stężeń CO na stacji pomiarowej Tarnów - ul. Ks. Sitko w dn. 23.03.2020 r. spowodowany jest awarią miernika. Dane z okresu awarii nie będą dostępne.