Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w dostępie do bieżących wyników pomiarów ze stacji zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska informuje, że brak wyników pomiarów ze stacji automatycznej zlokalizowanej w Głubczycach przy ul. Ratuszowej od dnia 25.09.2021 r. od godz. 04:00, spowodowany jest awarią systemu zbierania, gromadzenia i przesyłania danych. W chwili obecnej trwają prace nad usunięciem awarii.


Dnia 30.09.2021 r. od godz. 13.00 przywrócono wyniki pomiarów na stacji.