Główny inspektorat ochrony środowiska
Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów - stacja w Kaliszu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników ozonu oraz dwutlenku siarki ze stacji pomiarowej w Kaliszu spowodowany jest pracami serwisowymi. Niezwłocznie po usunięciu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.