Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiana siedziby Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie.

Informujemy, iż z dniem 1 października 2021 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie z dotychczasowej, przy ulicy Juliana Dunajewskiego 6/31, na:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie, ul. Juliana Dunajewskiego 6/11, 31-133 Kraków.