Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Borsukowiźnie

Informujemy, że w dniu 01.10.2021 została przywrócona ciągłość pomiarów dwutlenku siarki na stacji w Borsukowiźnie. Bieżące dane o jakości powietrza dostępne są poprzez Portal Jakości Powietrza GIOŚ, aplikacje mobilną "Jakość powietrza w Polsce" oraz aplikacje korzystające z publicznego interfejsu programistycznego API.