Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria na stacji w Krakowie os. Swoszowice

Informujemy, że brak pomiarów PM10 na stacji w Krakowie, os. Swoszowice spowodowany jest awarią miernika.

Awaria zostanie usunięta w możliwie jak najkrótszym czasie.