Główny inspektorat ochrony środowiska
Brak łączności na stacjach - Kraków, ul. Złoty Róg i Kraków, os. Piastów

Informujemy, że brak wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach w Krakowie przy ul. Złoty Róg i os. Piastów spowodowany jest awarią systemu łączności. 

Przepływ danych zostanie wznowiony w możliwie jak najkrótszym czasie.