Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 11.10.2021 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje o ryzyku wystąpieniu w dniu 11.10.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) w mieście Grudziądz.

Prognoza na dzień 11.10.2021 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie analizy danych i prognoz meteorologicznych oraz aktualnych wyników pomiarów, wykazuje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w Grudziądzu.

Treść wydanego komunikatu znajduje się w poniższym pliku do pobrania.