Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria stacji pomiarowej jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach - usunięta.

Informujemy, iż na stacji jakości powietrza w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Kopalnianej wystąpiła awaria zasilania, stąd nie ma możliwości prezentowania danych dot. jakości powietrza. Podjęte zostały działania w celu usunięcia awarii.

Informacje o bieżących stężeniach benzenu można pozyskać ze stacji w Rybniku przy ul.  Borki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Awaria została usunięta.