Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat o przerwie w wykonywaniu pomiarów SO2, CO, O3 oraz NOx na stacjach: w Zielonej Górze oraz w Smolarach Bytnickich

Informujemy, że w związku z interkalibracją analizatorów SO2, CO, O3 oraz NOx od dnia 12.10.2021 r. nastąpi przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach:

- w Zielonej Górze, przy ul. Krótkiej – SO2 i CO,

- w Smolarach Bytnickich – O3 i NOx.

Dostęp do ww. danych zostanie przywrócony po zakończonej interkalibracji.

Przepraszamy za utrudnienia