Główny inspektorat ochrony środowiska
Prace serwisowe na stacji pomiarowej w Kaliszu

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu informuje, że brak wyników benzenu ze stacji pomiarowej w Kaliszu spowodowany jest planowanymi pracami serwisowymi. Niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych przesył danych ze stacji na portal krajowy oraz do aplikacji Jakość powietrza w Polsce zostanie przywrócony.