Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria chromatografu na stacji w Ciechocinku

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Bydgoszczy informuje, że stacja przy ul. Tężniowej w Ciechocinku w związku z awarią chromatografu SYNSPEC, nie prowadzi od 26.10.2021 r. pomiarów BTX (benzen, etylobenzen, toluen, o-ksylen oraz m,p-ksylen).

Podjęte zostały działania w celu jak najszybszego usunięcia awarii.