Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat w sprawie wznowienia pomiarów benzenu ze stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej

Informujemy, że wznowiono pomiary  benzenu na  stacji monitoringu  jakości powietrza w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Wyniki pomiarów dostępne są na Portalu jakości powietrza GIOŚ (http://powietrze.gios.gov.pl/)