Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 29.10.2021 r.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacji w Goczałkowicach-Zdroju (112  µg/m3). Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: powiat pszczyński.