Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria analizatora CO na stacji pomiarowej w Radomsku dnia 02.11.2021 r.

W dniu 02.11.2021r. około godz. 12:00 awarii uległ  analizator  CO na stacji pomiarowej w Radomsku przy ul. Rolnej 2.

W związku z powyższym wyniki pomiarów z ww. stanowiska pomiarowego będą niedostępne, do czasu przywrócenia prawidłowej pracy urządzenia.