Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria systemu łączności na stacji w Parzniewicach w dniu 3.11.2021 r.

W dniu 03.11.2021 r. około godz. 12:00 awarii uległ system łączności na automatycznej stacji pomiarowej w Parzniewicach.

Stacja prowadzi pomiary, wyniki są zapisywane na komputerze stacji. Dane w centrali systemu pomiarowego zostaną uzupełnione po usunięciu awarii. Wyniki ze stacji nie wyświetlają się na stronie www.powietrze.gios.gov.pl .Po przywróceniu łączności dane będą znowu dostępne.